Tinaffaldet kan betale for firmafesten

Recycling er lige så meget en nødvendighed, som det er en del af den grønne fremtid for alle slags industrier. Når det drejer sig om dross, uloddet pasta og andet tinaffald fra elektronikmontagens loddeprocesser, så er der faktisk også penge at hente i ge

Af Jesper Kafton, materialespecialist, HIN A/S

Det grønne tankesæt skal i dag være en etableret del af alle industrivirksomheders måde at arbejde på. Det er et krav, som ikke bare kommer fra diverse offentlige regulativer, EU og andre steder, men også fra kunder og slutbrugere. Miljøcertificeringerne dukker op overalt og er ofte både bøvlede og dyre forordninger, der ikke giver så pokkers meget andet end ekstra arbejde – bortset fra den gavnlige indvirkning på miljøet forstås, og det er jo nok ikke så galt i den sidste ende.

Men hvad nu, hvis recycling og grønne initiativer faktisk var både enkle og praktiske at implementere? Og hvad nu hvis affaldet rent faktisk blev til en ressource, der endda kunne kaste lidt penge af sig? Så ville det jo pludselig give mening at stryge miljøet med hårene, og selv om der måske ikke er formuer at hente i recycling, så kunne det da være hyggeligt og brugbart, om en affaldsordning kunne hjælpe positivt på en produktionsvirksomheds regnskab. Måske kunne genbrug af affaldet betale for en julefrokost eller firmafest?

HIN har i Horsens stablet en fin ordning på benene, hvor HIN fungerer som indsamlingscentral for det dross og det uloddede pastaaffald, som optræder i forbindelse med henholdsvis bølge-/selektiv lodning og reflow-loddeprocesserne. Der findes virksomheder, som opkøber og genanvender det indsamlede og sorterede affald fra lodde- og pastapåtrykningsprocesserne – eller de tinrester, der ikke er blevet brugt i produktionen, og de betaler endda for affaldet – ret pænt endda.

Miljøcertificering er nødvendig

Det er klart, at der er en del regler og regulativer omkring indsamling og genanvendelse af affald fra industrien – selv så relativt harmløse materialer som dross og uhærdet loddepasta samt tinrester. Det kræver en eksaminering af den ansvarlige i en given virksomhed, og det er netop dét HIN kan tilbyde. Hos HIN har vi den nødvendige viden og ekspertise in-house, og dét har vi omformet til en nem og praktisk indsamling, som kan komme alle danske elektronikvirksomheder til gode – OEM’er som EMS’er.

Løsningen er en ret enkel model, hvor HIN stiller et antal opsamlingsspande til rådighed for de kunder, der er interesserede i en returordning for deres dross, tinrester og uhærdede loddepastaaffald. Når man har samlet en fornuftig mængde affald, så skal man bare aflevere spandene hos HIN i Horsens, hvorefter HIN videresender affaldet til sin tyske samarbejdspartner, når der er indsamlet en stor nok mængde til, at en lastbiltransport til Tyskland kan svare sig.

Hos både kunder og HIN skal affaldet grovsorteres, sådan at 305-tintyper holdes for sig selv, mens 100 procent rent tin går i andre spande. Spandene vil være mærket til de respektive legeringer. HIN’s samarbejdspartner i Tyskland står får den endelige sortering og vejning, hvilket fører til en afregning til en ganske fornuftig kilopris. Kunder til ordningen kan se enten få en kreditnota til nye indkøb hos HIN – eller en kontant udbetaling, som kan bruges til enten bundlinje eller lidt sjovere arrangementer hos kunden. Det er trods alt penge som kommer fra affald, der ellers skulle have været bortskaffet.

Oparbejdning til nyt metal

Indsamlingen af dross og tin- eller pastarester foregår endnu på frivillig basis i Danmark, og endnu har HIN kun en god håndfuld kunder til ordningen. Men i takt med, at den grønne bevidsthed breder sig, bliver fordelene ved en sikker og autoriseret indsamling af affald fra loddeprocesserne stadigt mere indlysende. Og da det samtidigt er en let metode, der endda giver penge til elektronikvirksomhederne, så er der jo ingen grund til at lade være med at deltage i ordningen med indsamling af affaldet.

Da Miljøstyrelsen er inde over certificeringen af de personer og virksomheder, der er godkendt til indsamling af tinaffald, så er det samtidigt en garanti for landets OEM’er og EMS’er for, at affaldshåndteringen og -sorteringen bliver udført forsvarligt. Og det gode ved ordningen er, at tinaffaldet bliver oparbejdet til nyt tin.

Hos den tyske specialist MTM Ruhrzinn bliver den uhærdede tinpasta smeltet ved en så høj temperatur, at flussen brænder ved – på samme måde som i loddeprocessen – og tinnet samt andre metaller i legeringen bliver tilbage. Tinrester og dross gennemgår en lignende behandling, der adskiller i de rene metaller fra oxiderede rester og snavs i affaldet. De rene metaller kan så igen isoleres indbyrdes fra hinanden, så de fuldt ud kan genbruges til enten andre metalindustrier eller til produktion af nyt tin eller ny loddepasta til elektronikproduktionen.

Eneste besvær er en tur en gang imellem til HIN med spandene med affald, men det er der så penge i – og sikkert også en kop kaffe, når man nu har taget turen…

Sværere er indsamling af tinaffald ikke: HIN stiller en række mærkede spande til rådighed for kunder inden for elektronikproduktionen, og i spandene kan man så indsamle dross, tinrester eller uhærdet loddepasta fra sin produktion. Når der så er indsamlet en fornuftig mængde, afleverer man spandene hos HIN, der er certificeret til at indsamle affaldet. Der bliver sendt videre til oparbejdning i Tyskland, og man modtager så selv en kreditnota eller et kontant beløb for affaldet. Det er da grøn recycling, som også giver god økonomisk mening.