Mærkning af kabler er også grøn tankegang

Alene i Danmark sker der årligt graveskader for op mod 300 millioner DKK. HIN har ellers en løsning på problemet i form af 3M’s Dynatel-kabelsøgere, som både indgår i en større 3M-systemløsning til kabelidentifikation

Af Claus Høltzermann, produktspecialist, HIN A/S

Det er en kendt og beklagelig sag, at gravkøer elsker kabler. Alene i Danmark sker der årligt graveskader for op mod 300 millioner kroner, og det er ikke alene dyrt. Det kan også være farligt, hvis en gravemaskine rammer gasledninger eller spændingsførende kabler. I statistikken er det i høj grad kabler og ledninger inden for ”vores” domæner, der bliver beskadigede. Tallene taler deres eget klare sprog: Tele- og datakabler tegner sig for 84,1 procent af graveskaderne, mens elkabler udgør otte procent ifølge data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Årsagen er primært, at både el- og datakabler ligger rundt regnet 45 centimeter nede i jorden og typisk under fortov eller vejrabatten, hvor det meste af gravearbejdet finder sted. Det skal ses i forhold til gasrør, der som regel er gravet 70 centimeter ned og vand med 80 til 100 centimeter – igen under fortov eller rabat, mens afløb- og fjernvarmerør typisk er placeret under kørebanerne.

Hvad der er fuldstændigt tosset i forhold til graveskaderne, så er det, at 24,8 procent af graveskaderne skyldes, at gravearbejdet er blevet udført uden at der er blevet forespurgt i det ellers meget tilgængelige LER-system, som indeholder meget præcise oplysninger om placering af rør, kabler og ledninger. Og det bliver reelt værre: 22,9 procent af graveskaderne skyldes, at gravearbejdet er udført uden brug af LER-oplysningerne – selvom der tydeligvis har været søgt i registret. Og – hold nu fast – selv når folkene bag gravearbejdet har haft oplysningerne fra LER til rådighed, så har de brugt informationerne forkert, og så er der igen blevet hapset til tele- eller elkablet i de fleste tilfælde. Faktisk er det kun 6,4 procent af skaderne, som skyldes, at kabel- og ledningsoplysningerne er forkerte.

Ud over, at oplysningerne i de fleste tilfælde er til stede og til rådighed for de virksomheder, som udfører gravearbejdet, så ville nogle ganske enkle undersøgelser før gravearbejdet sættes i gang og/eller en effektiv mærkning og systemløsning kunne forhindre mange af graveskaderne. Set i dét lys er forebyggende vedligehold også ”grøn tankegang”. Kan man forhindre graveskader, sparer man penge, materialer, energi på gravearbejdet – og man forhindrer også driftstab hos de virksomheder, som oplever downtime som følge af manglende elforsyning eller kommunikation, når kablet er blevet gravet over og skal udskiftes.

 

3M Dynatel X-serie giver et klart billede

En oplagt løsning på problemet kommer fra 3M, som HIN repræsenterer. Det er Dynatel XE-serien af kabel- og rørsøgere, der indgår i en løsning, som i større eller mindre grad kan suppleres med ”points” - eller markører som de også kaldes – eller dækfolier fra 3M, som meget effektivt kan fortælle kabelsøgerne om installationer i/under jorden og hvilke medier, installationerne fremfører. Ud over en registrering af installationer til opdateringer af LER-oplysningerne, så er løsningen også oplagt, før en entreprenørvirksomhed overhovedet sætter nøglen i gravemaskinen.

Dynatel XE-serien har desuden en så høj følsomhed, at måleudstyret også kan spore skader på kablerne. Det kan forebygge senere uventede udfald eller afbrydelser i de tilfælde, hvor der trænger vand ind i kablerne eller der sker andre former for afbrydelser eller kortslutninger. I de tilfælde er vi ovre i det forebyggende vedligehold, men det giver nu også rigtig god mening.

Der er i alt fem modeller i Dynatel XE-serien, og de er udstyret med forskellige niveauer af funktioner afhængigt af, hvad man normalt foretrækker at søge efter. Generelt for kabelsøgerne er dog, at de er udstyret med et intuitivt display, der fortæller om de funktioner, man bruger, ligesom serien også har et indbygget GPS/GNSS-modul, der fortæller om den geografiske placering/koordinaterne af det emne, man søger. Store, gedigne Li-ion batteripakker giver lang driftstid i felten, men ellers kan opladning ske via en USB-C port – og en sådan er der faktisk i dag i både mange biler og entreprenørmaskiner.

Når man skal søge på installationer under jorden, så fortæller man Dynatel XE-kabelsøgeren, om man leder efter installationer, som ikke er markerede, eller installationer som er forsynet med ”sladrehanke” fra 3M i form af de nævnte markører eller dækfolier. Endelig er der også muligheden for at bruge kabelsøgeren til at finde anormaliteter i den nedgravede kabler som skader på kapper eller lignende. Det gør fejlsøgning og reparation af ledninger og kabler let og enkelt.

 

Geniale points og markører sladrer om installationen

Teknikken i Dynatel XE-søgeren er baseret på en induktiv spole, der genererer et felt, som faktisk går ret dybt ned i jorden. Feltet aktiverer en spole i markørerne, som derved bliver elektrisk aktive og sender et signal tilbage til Dynatel XE-søgeren. Der er altså ikke behov for batterier, da kommunikationen med søgeren enten er rent passiv eller genereret med det nævnte felt.

Dækfolierne ligner de typiske folier, som man typisk lægger over nedgravede kabler, rør og andre føringer, og de har en logisk farve og beskriftning, så man ikke er i tvivl om, hvad man er i færd med at grave op, hvis det skulle gå så galt.

Markørerne af iD-kugletypen er ret fikse konstruktioner, der er nogenlunde på størrelse med grapefrugter. De er – ja - kugleformede og indeholder i deres gedigne plasthuse flydende elektroniske – og forseglede – kredsløb, der altid er holdt i vater uanset, hvordan markørerne bliver gravet ned i jorden. Det garanterer den rigtige feltretning i forhold til søgeren og dermed også en sikker aflæsning hver gang.

3M’s program indeholder dog også nogle mindre mini-markører, disk-markører og fullrange-markører. Sidstnævnte er tiltænkt de dybest liggende føringer, som er gravet 2,4 til 2,7 meter ned. Men det imponerende er, at de alligevel med stor sikkerhed kommunikerer med søgerne i 3M’s system. Der kan naturligvis være forskel på, om man foretrækker den ene eller den anden løsning, men vi kan hos HIN altid hjælpe entreprenørvirksomheder eller ejerne af de nedgravede ledninger, kabler og rør med at finde en løsning, der er optimal til formålet – uanset om man vil markere punkter eller føringsveje og uagtet hvad installationen måtte være gravet ned under.

Haps! Gravkøer elsker kabler. Men med en korrekt nedlagt 3M-tape, der med farve markerer et kabels eller lednings funktion, og som er svært at bide over, så vil man i gravemaskinen med det samme kunne se, at man skal stoppe.

Søgerne i 3M Dynatel XE-serie er godt nok gule, men princippet og kuglemarkøren den samme. Søgeren inducerer et felt, som aktiverer kuglens elektronik, der igen sladrer til søgeren om sin tilstedeværelse – og dermed også et kabel, en ledning eller et rør nede i jorden.

Hvis robust tape/dækfolie alene ikke gør det, så indeholder 3M-programmet en række markører til forskellige medier og nedgravningsdybder. Dynatel XE-serien vil med stor sikkerhed detektere markørerne.

Der er også søgere i Dynatel XE-serien til detektering af beskadigede kabler. Det letter fejlsøgning og forebyggende vedligehold, og dét er der god økonomi i. Det er ”grøn tankegang” at holde den installerede infrastruktur i gang.