Automatisk logging sikrer bedre ESD-beskyttelse

ESD-beskyttelse er vigtig for elektronikvirksomheder og især den personlige ESD sikring er en vigtig parametre. IEC61340-5-1 opstiller grænseværdier for test af sko og håndledsbånd. Men ét er test, noget andet opsamling af relevante data og fejlrisici

Af Michael Vendelbo, produktspecialist, HIN A/S

Man kan nok ikke besøge en producerende elektronikvirksomhed uden at skulle sikre sig mod elektrostatiske udladninger (ESD), når man skal ind i den mere følsomme del af produktionen. ESD-sikring af produktionsområderne giver ikke bare mening. Det er i mange tilfælde også et kundekrav til de ordreproducerende elektronikvirksomheder.

Med certificeringer og standardiseringer overalt, så burde man vel også være sikker på, at ESD-beskyttelsen er i orden i alle virksomheder – og ikke mindst de ISO9000/-1-certificerede af slagsen. ESD-standarden, der hedder IEC61340-5-1, er en vejledende ”standard”, som opstille brugbare normer for forskellige aspekter af ESD sikring som gulve, borde, tøj, sko og håndledsbånd. Mange benytter i dag et papirbaseret system, hvor der kan opstå menneskelige fejl, og derfor kan data blive fejlbehæftede.

HIN forhandler en løsning, der kommer problemerne omkring manglende sikkerhed og sporbarhed i styring af ESD-sikkerheden effektivt til livs. Et meget fint HIN-agentur er nemlig amerikanske Desco, der har udviklet SmartLog Pro2-systemet, og det er et system, der automatisk tester og logger de individuelle medarbejdere hver gang de udfører en test.

Netop Sporbarhed har fået en stigende betydning for mange producenter af elektronik, og med SmartLog Pro2 opnår man netop dén sporbarhed, som gør ESD-beskyttelsen af de potentielt følsomme områder i elektronikproduktionen øges.

Nem praktisk anvendelse i hverdagen

Trods alle gode intentioner har de fleste nuværende systemer til ESD-beskyttelse den brist, at det typisk er papirbaserede løsninger, hvor man skriver sig ind i en protokol eller bare checker sine ESD-beskyttelsemidler mod en rød eller grøn LED. Men det er ingen garanti for, at folk ikke går ind i de ESD-sikrede områder, selv om deres ESD-beskyttelse ikke har levet op til firmaets foreskrifter..Dertil kommer, at der faktisk er en del derude i industrien, som ikke nødvendigvis anerkender problemerne omkring elektrostatiske skader på komponenter eller monterede print, og det er faktisk et problem i sig selv. Omvendt har allokeringen frem til midten af 2023 haft den positive effekt, at langt flere medarbejdere har fået en øget respekt for komponenterne. Det skyldes ikke alene prisen, men også det faktum, at det har været svært at få fat i komponenterne, og det har medført en øget respekt for den korrekte behandling af komponenterne – herunder også ESD-sikring af produkterne i både udviklings- og montageområder.

Men med SmartLog Pro2 minimerer man muligheden for ”snyd” i ESD-beskyttelsen. Da systemet er en elektronisk logging af trafikken igennem ESD-beskyttelsen og godkendelse eller afvisning af den personlige ESD-sikring, så er det sværere at omgå reglerne. Systemet kan gøres smart ved at fungere sammen med et kort fra et adgangskontrolsystem, så medarbejderne ved check af ESD-beskyttelse bliver registreret personligt. Så overordnet giver Descos system en opfølgning på om medarbejderen får udført de test de bør og om der er udfordringer omkring en medarbejders udstyr som f.eks sko det bør skiftes. Disse data er nemt tilgængelige for enten rette vedkommen hele tiden og kan udtrækkes som dokumentation til audit eller kunder.

Komplet økosystem – også til selvtest

Det er nemt at etablere et virksomhedsdækkende system til ESD-beskyttelse og ESD-kontrol ved adgang til det eller de følsomme område(r). Centralt placerer man en PC, der kører SmartLog Pro Manager API’en på en almindelig Windows-platform. Til den kan man koble enten virksomhedens Ethernet eller en trådløs WiFi-router, som er forbundet til de enkelte SmartLog Pro2-terminaler rundt omkring i virksomheden. Helt på linje med andre PC-baserede systemer kan systemansvarlige og andre autoriserede personer i virksomheden via nettet eller kabling tilgå oplysninger på PC’en.

Systemet er lige så enkelt i brug som mere traditionelle ESD-beskyttelsessystemer – og måske endda endnu lettere at bruge, fordi det kan kom kombineres med de medarbejder kort som brugeren allerede er udstyret med. Til systemet kan tilkøbes en kalibrerings unit der giver mulighed for at tjekke om ens unit fungere som den skal og stadigvæk ligger inden for normerne.  

Registrering af medarbejderes adgang til ESD-sikre områder og en kontrol af funktionen i beskyttelsesmidlerne letter i høj grad drift efter IEC61340-5-1 og den sporbarhed, som mange kunder til elektronikprodukter i dag stiller krav om. HIN hjælper gerne til med at etablere en løsning, der dækker den samlede virksomheds behov for ESD-beskyttelse samt ønsker om dokumentation, så virksomheden ikke bare er ESD-sikker, men også kan bevise det.

Scannerne i SmartLog Pro2-systemet kaldes ”EMIT”, og de udgør et nemt og enkelt interface mellem bruger og den PC-baserede registrering af trafikken ind i et ESD-sikret område. Man kan på stedet samtidigt også teste, om håndledsbånd og/eller sko ligger inden for de accepterede grænseværdier. Systemet er nemt af anvende og omgår de risici for ”snyd”, som en manuel og papirbaseret registrering efter IEC61340-5-1 gør mulig.